• Tin tức
  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Các đối tượng đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II (Quy mô cấp Tỉnh) và phụ lục III (Quy mô cấp Bộ) của Nghị định 40/2019-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ phải lập lại đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

      Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng

      Thay đổi địa điểm thực hiện

      Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường

Căn cứ thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

      Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

      Theo Nghị định 40/2019/NĐ - CP: Quy định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

     Theo Thông tư 25/2019/TT- BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Cơ quan nào thẩm định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

       Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục III Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

      Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

      Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy ủy quyền của từng địa phương).

Quy trình cơ bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

      Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh

      Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật

      Báo cáo khảo sát địa chất công trình

      Bản vẽ vị trí khu đất

      Bản vẽ mặt bằng tổng thể

      Bản thể thoát nước mưa

      Bản vẽ thoát nước thải

      Bản vẽ bể tự hoại

      Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

      Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

=> Hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn !
Công ty TNHH Môi Trường Xây Dựng ACE
Địa chỉ: Số 39, Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0988 838 831
Website:http://acemoitruong.com/

Tin liên quan

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat