uploads/10-co-khi-moi-truong/03-03-09-1013.jpg
uploads/10-co-khi-moi-truong/03-03-09-1013.jpg

Bồn lọc áp ngang

Bồn lọc áp lực là thiết bị dùng để lọc phân tách sơ bộ các thành phần tạp chất có trong nước nhằm làm sạch nước cấp hoặc nước thải.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat