uploads/kien-thuc-moi-truong/bun-vi-sinh.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/bun-vi-sinh.jpg

Các cách kiểm tra bùn vi sinh, khi nào bùn vi sinh già?

Trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hoặc các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp có quá trình xử lý sinh học, thì hệ bùn vi sinh trong bể giữ vai trò quan trọng nhất quyết định hiệu quả xử lý của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải. Trong quá trình bùn hoạt tính truyền thống, các vi sinh vật sử dụng oxy để phân huỷ chất hữu cơ (là thức ăn) cho sự tăng trưởng và sự phát triển của chúng. Theo thời gian nước thải di chuyển qua bể sục khí, thực phẩm (BOD) giảm khi gia tăng kết quả trong khối tế bào (nồng độ MLSS). Vậy để kiểm tra hệ bùn vi sinh này đang trong tình trạng như thế nào, và khi nào thì bùn vi sinh già. Công ty Môi trường ASIA đưa ra các cách kiểm tra bùn vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học và các nhận biết bùn vi sinh già.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat