uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-gieng-khoan/nuoc-gieng-khoan-bi-nhiem-phen-sat-tap-chatsrge.jpg
uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-gieng-khoan/be-loc-nuoc-gieng-khoan-don-gian.jpg
uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-gieng-khoan/nuoc-gieng-khoan-bi-nhiem-phen-sat-tap-chatsrge.jpg
uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-gieng-khoan/be-loc-nuoc-gieng-khoan-don-gian.jpg

Các cách xử lý nước giếng khoan nhiễm phèn

Hiện nay chủ yếu nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn đó là nước giếng khoan và mỗi loại nước giếng khoan có thể nhiễm phèn chua, bị nhiễm sắt và các tạp chất khác nên sẽ cần áp dụng các lọc nước sạch, xử lý nước giếng gia đình khác nhau từ phương pháp truyền thống thủ công đơn giản đến các phương pháp sử dụng hệ thống máy lọc nước hiện đại.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat