uploads/10-co-khi-moi-truong/be-tuyen-noi-sieu-nong-daf.jpg
uploads/tai-xuong-3.jpg
uploads/10-co-khi-moi-truong/be-tuyen-noi-sieu-nong-daf.jpg
uploads/tai-xuong-3.jpg

Chế tạo thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF

Thiết bị tuyển nổi là thiết bị được dùng trong quá trình tách cặn, dầu mỡ không thể lắng được ra khỏi nước thải.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat