• Tin tức
  • Đặc trưng của nước thải sản xuất cao su

Đặc trưng của nước thải sản xuất cao su

Nguồn gốc phát sinh nước thải
Nước thải trong nhà máy cao su chủ yếu được sinh ra trong quá trình sản xuất như quá trình ly tâm mủ, chế biến mủ nước, đánh bông, chế biến mủ tạp nhưng âm, rửa mủ tạp.Nước thải phát sinh trong quá trình vệ sinh thiết bị, nhà xưởng, rửa xe vận chuyển cao su. Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân trong nhà xưởng.

Thành phần, tính chất nước thải:
Nước thải cao su chứa nồng độ chất ô nhiễm cao được mô tả trong bảng dưới đây:


Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải cao su

Từ bảng trên cho thấy, hàm lượng chất ô nhiễm có trong nước thải cao su cao hơn rất nhiều so với ngưỡng cho phép ở cột A – QCVN 01-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn Việt Nam về nước thải chế biến cao su thiên nhiên).

Do đó, có rất nhiều phương pháp, công nghệ để xử lý loại nước thải này.

Để đưa ra phương pháp phù hợp xử lý nước thải, hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Hotline: 098838831

Tin liên quan

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat