uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128040998-e6abb7d1c3e8015a296110d1bdaca1db.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128005491-7faae29b4c59c546a050f3253f78dec4.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128003219-5f685cfdb3a9bdf013b0aa5adcb7c962.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139127978732-a2a46814675db405f6e0786108950be4.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128040998-e6abb7d1c3e8015a296110d1bdaca1db.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128005491-7faae29b4c59c546a050f3253f78dec4.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128003219-5f685cfdb3a9bdf013b0aa5adcb7c962.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139127978732-a2a46814675db405f6e0786108950be4.jpg

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm 3 phần chính: – Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường – Hệ thống truyền dẫn dữ liệu – Hệ thống giám sát tại trung tâm

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat