uploads/10-co-khi-moi-truong/song-chan-rac-bang-thep.jpg
uploads/10-co-khi-moi-truong/song-chan-rac-bang-thep.jpg

Song chắn rác thủ công

Song chắn rác thủ công đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt cũng như nước thải ở các cụm nhà máy, sản xuất.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat