Tất cả sản phẩm

Lõi lọc xác khuẩn bọc nhựa

Lõi lọc xác khuẩn bọc nhựa

Giá: 250.000 - 2.500.000 VNĐ

Cột lọc Inox nhập khẩu

Cột lọc Inox nhập khẩu

Giá: 1.560.000 - 5.220.000 VNĐ

Lõi lọc 30 - 40 inch

Lõi lọc 30 - 40 inch

Giá: 70.000 - 1.150.000 VNĐ

Màng siêu lọc (UF) Gia đình

Màng siêu lọc (UF) Gia đình

Giá: 1.040.000 - 2.420.000 VNĐ

Màng siêu lọc (UF) Công nghiệp

Màng siêu lọc (UF) Công nghiệp

Giá: 1.040.000 - 2.420.000 VNĐ

Màng siêu lọc (UF) vỏ nhựa

Màng siêu lọc (UF) vỏ nhựa

Giá: 1.040.000 - 2.420.000 VNĐ

Đầu242526

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat