uploads/thap-d300.jpg
uploads/thap-d300.jpg

Tháp oxy hoá

Là thiết bị làm giàu oxi cho nước, tạo điều kiên để Fe2+ oxy hóa thành Fe3+ thực hiện quá trình thủy phân để tạo thành hợp chất ít hòa tan Fe(OH)­3, rồi dùng bể lọc để giữ lại. Tháp oxy hóa được kết cấu một cách đặc biệt nhờ vào cách đặt đường ống giúp phá tan các hạt nước giúp đẩy nhanh quá trình oxy hóa

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat