Tin tức

  • Tin tức
Hướng dẫn tra cứu phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường

Hướng dẫn tra cứu phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường

Từ ngày 29-31/3/2022, Bộ TN&MT đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành cho Sở TN&MT và các cơ quan liên quan…

Xem tiếp
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định mới

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định mới

Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường? Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc về chủ thể nào? Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường được quy định như thế nào?

Xem tiếp
Phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt ĐTM, Giấy phép môi trường

Phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt ĐTM, Giấy phép môi trường

Phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định…

Xem tiếp
Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Xem tiếp
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công…

Xem tiếp

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat