uploads/07 xu ly khi thai/xly-bu-i1.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/xly-bu-i1.jpg

Xử lý bụi

Bên cạnh việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam ta đang từng bước triển khai với nhiều dự án nâng cấp về cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và về mọi mặt có liên quan đến kinh tế khác. Nhưng song hành với quá trình này thì lại tồn tại khá nhiều vấn đề về môi trường mà chưa được xử lý triệt để, tiêu biểu nhất ở đây chính là lượng khí bụi quá lớn còn tồn đọng trong không khí do quá trình vận hành của những nhà máy, những xí nghiệp hay các hoạt động xây dựng là những tác nhân gây ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng cuộc sống của con người.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat