uploads/06 xu ly nuoc thai/xu-ly-nuoc-thai-nhiem-dau-mo/nuoc-thai.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/xu-ly-nuoc-thai-nhiem-dau-mo/nuoc-thai.jpg

Xử lý nước thải nhiễm dầu mỡ

Xử lý nước thải chứa dầu mỡ nhanh nhất Nước thải ô nhiễm dầu chủ yếu bao gồm dầu khoáng, ngoài ra rác, trầm tích, đất sét, chất hoạt động bề mặt. Tinh chất của dầu là chất lỏng đậm đặc, có mùi đặc trưng, nhẹ hơn nước, bị oxy hóa chậm, có thể tồn tại đến 50 năm. Nước thải dầu mỡ là gì? Với sự phát triển công nghiệp, lượng dầu được sử dụng tăng lên, nhưng sự phát triển kỹ thuật và quản lý khác nhau tụt hậu so với những lý do khác không hoàn hảo và khiến nhiều dầu vào nước, gây ô nhiễm. Xử lý các nguồn nước thải dầu là rất rộng, vì dầu trong ngành công nghiệp dầu mỏ, lọc dầu, lưu trữ dầu, vận chuyển và hóa dầu trong quá trình sản xuất tạo ra nhiều nước thải dầu Các dạng nước thải nhiễm dầu mỡ Nước thải dầu mỡ là gì?  Bể tách mỡ Dạng tự do: Dầu này sẽ nổi lên và tạo màng dầu. Dầu có mặt ở dạng hạt dầu tự do hoặc trộn với nước. Dầu tự do sẽ nổi trên bề mặt vì trọng lượng riêng của dầu thấp hơn trọng lượng riêng của nước.Dạng nhũ tương: Được hình thành bởi các tác nhân hóa học như xà phòng, xút, chất tẩy rửa, vv hoặc hóa học asphaltene làm thay đổi sức căng bề mặt và ổn định hóa học các loại dầu phân tán.Dạng hòa tan: Các phân tử hòa tan.

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat