Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Đề tài ảnh hưởng của khí

Thông tin chi tiết

Không khí là tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với sự sống trên hành tinh, là điều kiện tồn tại và phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, nền công nghệp nước ta đang trên đà phát triển, hàng năm chúng ta đã hứng chịu không biết bao nhiêu là khí độc mà tất cả các nghành công nghiệp cũng như nghành giao thông mang lại. Vì vậy, đi đôi với sự phát triển là vấn đề ô nhiễm môi trường. Việc phát triển thành công và bền vững của mỗi công ty phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý và xử lý các vật phẩm phụ của công ty đó, đặc biệt không khí là chất rất quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chung của cộng đồng cũng như trong việc ôxy hoá các chất vô cơ, hữu cơ làm nguồn nguyên liệu chính cho mọi quá trình hoạt động. Vậy mà môi trường không khí ở nước ta đang có nguy cơ bị ô nhiễm trầm trọng bởi vấn đề khí thải của các khu công nghiệp, khu chế suất và các làng nghề thủ công nghiệp truyền thống, chính các hoạt động này thải một lượng khí tương đối lớn trong quá trình sản xuất ra môi trường.

Vì vậy, chúng ta cần phải có biện pháp giảm thiểu và xử lý khí thải triệt để đem lại lợi ích tích cực cho con người và xã hội. Nhằm đưa lại cho con người một bầu trời xanh – sạch – đẹp. Đây không phải là trách nhiệm của một cá nhân hay một tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn dân và toàn xã hội, trong đó có công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc. Với lý do như vậy tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài: “Khảo sát đánh giá tác động của nguồn khí thải đến môi trường từ hoạt động sản xuất của công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc”.

 Mục tiêu của đề tài nghiên cứu

+ Khảo soát và đánh giá hiện trạng nguồn khí thải từ các hoạt động sản xuất của công ty.

+ Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý khí thải.

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ