Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Quan trắc online

 Quan trắc online

Hệ thống quan trắc online môi trường là một hệ thống tự động hoặc bán tự động được sử dụng để giám sát và ghi nhận các thông số môi trường quan trọng như chất lượng không khí, nước, đất, và các yếu tố môi trường khác. Hệ thống này thường được kết hợp với các cảm biến và thiết bị đo để thu thập dữ liệu môi trường liên tục và truy cập dữ liệu này thông qua mạng internet.

Các yếu tố môi trường mà hệ thống này thường quan trắc bao gồm:

1.  Chất lượng không khí:  Đo lường nồng độ khí ô nhiễm như CO (Carbon Monoxide), CO2 (Carbon Dioxide), NOx (Nitrogen Oxides), SO2 (Sulfur Dioxide), hạt bụi PM2.5 và PM10, và các chất hữu cơ bay hơi VOCs (Volatile Organic Compounds).

2.  Chất lượng nước:  Giám sát các thông số như độ pH, nồng độ O2 (Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), nồng độ các chất hóa học như nitrat, phosphate, và các chất ô nhiễm khác.

3.  Độ ồn và rung động:  Đo độ ồn từ các nguồn tiếng ồn như giao thông, công nghiệp, hoặc môi trường dân cư và đo rung động từ các hoạt động công nghiệp.

4.  Nhiệt độ và độ ẩm:  Đo lường nhiệt độ và độ ẩm không khí để giám sát điều kiện khí hậu và môi trường sống.

Hệ thống quan trắc online môi trường giúp cho các cơ quan quản lý môi trường, nhà nghiên cứu và cộng đồng có thể theo dõi thời gian thực và đánh giá chất lượng môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp và quản lý hiệu quả để bảo vệ và cải thiện môi trường sống. Dữ liệu từ hệ thống này thường được truy cập qua các giao diện trực tuyến, cho phép người dùng xem và phân tích dữ liệu môi trường từ xa.

+22 Ứng dụng Quan trắc online

◀[ 1  ] ▶ 

Đối Tác & Khách Hàng

Liên hệ