Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Những Thách Thức Trong Việc Triển Khai Hệ Thống Quan Trắc Khí Thải Online

Thông tin chi tiết

Chi phí đầu tư

 

Chi phí thiết bị: Các cảm biến và hệ thống thu thập dữ liệu có thể rất đắt đỏ, đặc biệt là các cảm biến có độ chính xác cao và bền bỉ.

 

 

Chi phí lắp đặt và bảo trì: Lắp đặt hệ thống quan trắc đòi hỏi chi phí không nhỏ cho công tác xây dựng, cài đặt và bảo trì định kỳ.

 

Độ chính xác của dữ liệu

 

Ảnh hưởng của môi trường: Điều kiện môi trường khắc nghiệt, như nhiệt độ, độ ẩm và bụi bẩn, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm biến.

 

 

Hiệu chỉnh cảm biến: Cảm biến cần được hiệu chỉnh định kỳ để đảm bảo dữ liệu đo lường chính xác, đòi hỏi sự chuyên môn cao và chi phí.

 

Bảo trì và nâng cấp hệ thống

 

Bảo trì định kỳ: Hệ thống cần được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động liên tục và chính xác, đòi hỏi nguồn nhân lực và chi phí.

 

 

Nâng cấp công nghệ: Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, hệ thống cần được nâng cấp để đảm bảo hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

 

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ