Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Xử lý nước thải

 Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ các chất ô nhiễm và tạp chất từ nước thải để biến nước thải từ các nguồn khác nhau (như gia đình, công nghiệp, nông nghiệp) thành nước có thể tái sử dụng hoặc thải ra môi trường mà không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. Quá trình xử lý nước thải thường bao gồm các bước sau:

1.  Tiền xử lý:  Loại bỏ các chất rắn lơ lửng lớn và lọc nước thải để loại bỏ các chất như cát, bùn đất, vật liệu không phân hủy, và các tạp chất khác.

2.  Xử lý sinh học:  Sử dụng quá trình sinh học để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Điều này có thể được thực hiện thông qua các hệ thống lọc sinh học, ao vi sinh, hoặc các hệ thống xử lý nước thải dựa trên vi sinh vật như vi khuẩn hoặc vi rút.

3.  Xử lý hóa học:  Sử dụng các hóa chất như clo, chất khử trùng, hoặc các chất xử lý khác để tiêu diệt vi khuẩn, vi rút, và các tác nhân ô nhiễm hóa học khác trong nước thải.

4.  Lọc qua than hoạt tính hoặc màng RO:  Sử dụng các hệ thống lọc than hoạt tính hoặc màng RO để loại bỏ các chất cặn, ion hoá học, và các tạp chất khác từ nước thải.

5.  Điều chỉnh pH và chất lượng nước:  Điều chỉnh pH và các thông số chất lượng khác của nước thải để đảm bảo nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Quá trình xử lý nước thải là một phần quan trọng của quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Các hệ thống xử lý nước thải có thể được áp dụng tại các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, nhà máy sản xuất, trạm xử lý nước thải đô thị, và các cơ sở khác để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nguồn nước ngầm, sông, hồ.

 

+73 Ứng dụng Xử lý nước thải

◀[ 1  ] ▶ 

Đối Tác & Khách Hàng

Liên hệ