Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Xử lý thứ cấp trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy

Thông tin chi tiết

 Mục đích của xử lý thứ cấp

Xử lý thứ cấp sử dụng các quá trình sinh học để phân hủy các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải, giảm BOD và COD (nhu cầu oxy hóa học).

Các bước xử lý thứ cấp

 

Bể aerotank:

 

Mục đích: Sử dụng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ.

Hoạt động: Nước thải được sục khí để cung cấp oxy cho vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ.

 

Bể lắng thứ cấp:

 

Mục đích: Loại bỏ các bùn hoạt tính chứa vi sinh vật sau khi xử lý nước.

Hoạt động: Nước thải sau khi xử lý sinh học được đưa vào bể lắng để tách bùn, nước sạch hơn tiếp tục chảy ra ngoài.

Kết quả

 

Giảm BOD và COD: Nước thải được làm sạch hơn về mặt sinh học.

 

 

Loại bỏ bùn hoạt tính: Bùn hoạt tính có thể được tái sử dụng hoặc xử lý riêng.

 

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ