Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Xử lý nước RO

 Xử lý nước RO

Xử lý nước RO (Reverse Osmosis) là quá trình lọc nước để loại bỏ các chất cặn, vi khuẩn, vi sinh vật và các tạp chất khác từ nước. Quá trình này sử dụng một màng lọc semi-permeable (màng RO) để lọc nước dựa trên nguyên lý ngược của hiện tượng osmosis. Trong osmosis, nước tự nhiên chảy từ dung dịch có độ tương phản cao đến dung dịch có độ tương phản thấp qua một màng semipermeable để làm mất cân bằng nồng độ. Trong RO, áp suất được áp dụng để đảo ngược quá trình này, khiến nước sạch chảy qua màng RO, trong khi các chất cặn và tạp chất lớn hơn bị giữ lại. Kết quả là nước xuất ra sau khi xử lý RO thường là nước sạch, không chứa các chất độc hại hoặc tạp chất lớn. Quá trình xử lý nước RO thường được sử dụng trong các hệ thống lọc nước gia đình, cũng như trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

Xử lý nước DI (Deionization) là quá trình loại bỏ các ion hoá học từ nước để sản xuất nước tinh khiết. Quá trình này thường sử dụng hệ thống lọc ion hoá để loại bỏ các ion dương và ion âm từ nước, tạo ra nước có độ tinh khiết cao.

Quá trình xử lý nước DI thường bao gồm hai bước chính: bước cation (lọc cation) và bước anion (lọc anion). Trong bước cation, các ion dương như Ca2+, Mg2+, Na+, và K+ được loại bỏ, trong khi trong bước anion, các ion âm như Cl-, SO42-, và HCO3- cũng được loại bỏ. Kết quả là nước sau khi qua quá trình DI sẽ có độ tinh khiết cao, không chứa các ion hoá học gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng nước trong các ứng dụng như phân tích hóa học, sản xuất điện tử, và công nghiệp thực phẩm.

Quá trình xử lý nước DI thường được kết hợp với các phương pháp xử lý nước khác như lọc cơ khí, lọc carbôn hoạt tính, hoặc xử lý nước RO để đạt được nước tinh khiết với chất lượng cao nhất.

 

+68 Ứng dụng Xử lý nước RO

◀[ 1  ] ▶ 

Đối Tác & Khách Hàng

Liên hệ