Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Xử lý sơ cấp trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy

Thông tin chi tiết

 Mục đích của xử lý sơ cấp

Xử lý sơ cấp tập trung vào việc loại bỏ các chất rắn lơ lửng và một phần chất hữu cơ trong nước thải, giúp giảm tải lượng ô nhiễm cho các giai đoạn xử lý tiếp theo.

Các bước xử lý sơ cấp

Bể lắng sơ cấp:

Mục đích: Tách các hạt rắn lơ lửng ra khỏi nước thải bằng cách sử dụng trọng lực.

Hoạt động: Nước thải được đưa vào bể lắng, các hạt rắn lắng xuống đáy và được thu gom, còn nước sạch hơn tiếp tục chảy ra ngoài.

Tách dầu mỡ:

Mục đích: Loại bỏ dầu mỡ khỏi nước thải để tránh cản trở quá trình xử lý sinh học.

Thiết bị: Bể tách dầu mỡ hoặc hệ thống tách dầu mỡ tự động.

Kết quả

Giảm lượng chất rắn và dầu mỡ: Giúp các bước xử lý tiếp theo hiệu quả hơn.

Giảm tải lượng sinh học: Giảm BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) của nước thải, giúp quá trình xử lý sinh học hiệu quả hơn.

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ