Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Tổng quan về hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy

Thông tin chi tiết

 Giới thiệu

Ngành công nghiệp giấy là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều nước và tạo ra lượng nước thải lớn. Nước thải từ nhà máy giấy chứa các chất hữu cơ, vô cơ, và các chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi một hệ thống xử lý hiệu quả để bảo vệ môi trường.

Các giai đoạn chính

Tiền xử lý: Mục đích là loại bỏ các tạp chất lớn và các chất gây cản trở quá trình xử lý sau. Bao gồm các bước như sàng lọc, lắng cặn và điều chỉnh pH.

Xử lý sơ cấp: Loại bỏ các chất rắn lơ lửng và các chất hữu cơ dễ phân hủy. Thường sử dụng các bể lắng sơ cấp và bể tách dầu mỡ.

Xử lý thứ cấp: Sử dụng các quá trình sinh học để phân hủy các chất hữu cơ còn lại. Bao gồm các bể aerotank và bể lắng thứ cấp.

Xử lý bậc ba: Loại bỏ các chất dinh dưỡng (như nitơ và photpho) và các chất ô nhiễm vi lượng còn lại. Sử dụng các phương pháp như lọc cát, xử lý hóa học và khử trùng.

Lợi ích

Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm nước và đất.

Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo nhà máy tuân thủ các quy định về môi trường.

Tái sử dụng nước: Nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng, giảm chi phí nước

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ