Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Quan trắc nước thải online

Thông tin chi tiết

 

Tại Sao Quan Trắc Nước Thải Online Quan Trọng?

 1. Liên Tục và Tự Động: Quan trắc liên tục mà không cần sự can thiệp của con người, giảm thiểu sai số và đưa ra cảnh báo sớm khi có sự cố.

 2. Dữ Liệu Chính Xác và Minh Bạch: Cung cấp thông tin chính xác về chất lượng nước thải, giúp quản lý môi trường hiệu quả hơn.

 3. Tiết Kiệm Chi Phí và Thời Gian: Giảm thiểu chi phí và thời gian so với các phương pháp quan trắc truyền thống.

Ưu Điểm và Ứng Dụng

 • Công Nghiệp: Giám sát nước thải từ các nhà máy sản xuất, xử lý nước thải công nghiệp.

 • Đô Thị: Theo dõi chất lượng nước thải từ hệ thống xử lý nước thải của các đô thị và thành phố.

 • Nông Nghiệp: Đo lường nồng độ chất dinh dưỡng và chất độc hại trong nước thải từ các trang trại, ao nuôi.

Thách Thức và Giải Pháp

 1. Thách Thức: Sự cố kỹ thuật, bảo dưỡng hệ thống, đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu.

 2. Giải Pháp: Đầu tư vào các thiết bị cảm biến chất lượng, hệ thống truyền thông đáng tin cậy, và quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu.

 • Chính hãng 100%

 • Hợp tác bán hàng

 • Tư vấn 24/7

  Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ