Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Ứng Dụng Thực Tế Của Hệ Thống Quan Trắc Khí Thải Online

Thông tin chi tiết

 Các ngành công nghiệp

 

Nhà máy điện: Các nhà máy điện thường phát thải nhiều khí CO2, SO2 và NOx. Việc sử dụng hệ thống quan trắc khí thải giúp giám sát và kiểm soát lượng khí thải này, đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường.

 

 

Công nghiệp sản xuất: Các nhà máy sản xuất thép, xi măng, hóa chất và các ngành công nghiệp khác sử dụng hệ thống quan trắc khí thải để giám sát và giảm thiểu ô nhiễm không khí từ quá trình sản xuất.

 

Khu dân cư và đô thị

Hệ thống quan trắc khí thải online cũng được triển khai tại các khu dân cư và đô thị để giám sát chất lượng không khí, giúp bảo vệ sức khỏe người dân và cải thiện chất lượng sống.

Các dự án bảo vệ môi trường

Các dự án bảo vệ môi trường, như giảm thiểu ô nhiễm không khí hoặc khôi phục các khu vực bị ô nhiễm, thường sử dụng hệ thống quan trắc khí thải để theo dõi tiến trình và hiệu quả của các biện pháp khôi phục.

 

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ