Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Dự án hầm Biogas

Thông tin chi tiết

Công nghệ sử dụng: Dự án này sử dụng công nghệ ủ phân hủy sinh học để phân hủy chất thải hữu cơ và tạo ra khí methane (biogas) và phân bón hữu cơ.

Lợi ích: Tận dụng chất thải hữu cơ từ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm để tạo ra nguồn năng lượng tái tạo và giảm lượng chất thải vào môi trường.

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ