Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất tôn màu

Thông tin chi tiết

 Tính chất nước thải tại dự án

Nước thải hiện nay luôn là vấn đề quan trọng cần chú ý trong quá trình sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Tại các nhà máy sản xuất, ngoài vấn đề đối với nước thải công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất thì nước thải sinh hoạt tại nhà máy cũng là một điểm quan trọng cần quan tâm xử lý.

Nước thải sinh hoạt từ nhà máy sản xuất chủ yếu phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công, nhân viên tại nhà máy. Đối với các nhà máy đang ngày càng phát triển thì lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh càng nhiều. Nước thải sinh hoạt trong nhà máy có thể chia thành 2 nguồn phát thải chính như sau:

Nguồn thải phát sinh từ các hoạt động hằng ngày của công, nhân viên: dầu mỡ, cặn bã từ nấu nướng (nếu nhà máy có bếp ăn phục vụ), nước tẩy rửa hằng ngày từ các nhà vệ sinh và các nguồn phục vụ nhu cầu sinh hoạt khác

Nguồn phát thải thứ hai phát sinh từ các nhà vệ sinh phục vụ nhu cầu bài tiết của công, nhân viên tại nhà máy

Theo phân tích nguồn phát sinh nước thải tại nhà máy, có thể thấy rằng đặc tính nước thải sinh hoạt là thường chứa các tạp chất khác nhau, các vi sinh vật có hại. Trong đó có khoảng trên 50% là các chất hữu cơ, còn lại là các hợp chất vô cơ và vi sinh vật có hại. Các vi sinh vật trong nước thường là các virus và các vi khuẩn có thể gây bệnh như hàn, lỵ, tả…

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ