Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Quy trình thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp

Thông tin chi tiết

 Quy trình thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp là một bước quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và bền vững.

 Khảo sát và phân tích nhu cầu nước:

Xác định nguồn nước thô và các chất ô nhiễm có trong nước.

Đánh giá nhu cầu nước sạch cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Thiết kế hệ thống: lựa chọn công nghệ, thiết bị:

Lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp dựa trên đặc điểm nguồn nước và yêu cầu chất lượng nước.

Thiết kế các công đoạn xử lý: tiền xử lý, xử lý chính, xử lý hoàn thiện.

Chọn thiết bị và vật liệu phù hợp.

Lắp đặt và vận hành thử nghiệm:

Lắp đặt các thiết bị và hệ thống theo thiết kế.

Vận hành thử nghiệm để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đạt yêu cầu chất lượng nước.

Bảo trì và vận hành định kỳ:

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động bền vững.

Đào tạo nhân viên vận hành để nắm vững quy trình và kỹ thuật.

Quy trình thiết kế và lắp đặt đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống và đảm bảo chất lượng nước cấp.

  • Chính hãng 100%

  • Hợp tác bán hàng

  • Tư vấn 24/7

    Không có Ứng dụng nào được Update!
Liên hệ