uploads/04 xu ly nuoc RO - DI/z1965677948528-fa36b2b80898a3e4b6f16c3f4f64569c.jpg
uploads/04 xu ly nuoc RO - DI/z1965677948528-fa36b2b80898a3e4b6f16c3f4f64569c.jpg

Áp dụng hệ thống xử lý nước RO và công nghệ EDI cho ngành điện tử

Quá trình lọc qua màng thẩm thấu ngược (RO) giúp tách nước khỏi dung dịch chất rắn hòa tan bằng cách đưa nước qua màng bán thấm dưới áp lực thẩm thấu. Khi đó, chỉ có nước và các phân tử trọng lượng thấp, kích thước nhỏ hơn 0.0001 micromet mới được đi được qua màng, đồng thời các ion, hạt phân tử, phức hợp kim loại được giữ lại cùng dòng nước cô đặc chứa nồng độ cao chất rắn hòa tan thải ra bên ngoài.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat