uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578558253582-b75f33a5da8c0449ea1afd2ea326c1be.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578557964405-1416e54038e8b1c3ac700509141fe642.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578557906634-e1d681dd76e76af7e57dd6a57ff0b3e1.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578505051858-12b17f1da47cb951235dc9749da2dc18.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578429131723-695339eee958e528b3a74b771ce2169e.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578429102735-78ce07cdf3b847d72d746dcae58c4e89.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578428660017-36f5716c797e3d4cabdd31ebdf26f1b1.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578558253582-b75f33a5da8c0449ea1afd2ea326c1be.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578557964405-1416e54038e8b1c3ac700509141fe642.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578557906634-e1d681dd76e76af7e57dd6a57ff0b3e1.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578505051858-12b17f1da47cb951235dc9749da2dc18.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578429131723-695339eee958e528b3a74b771ce2169e.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578429102735-78ce07cdf3b847d72d746dcae58c4e89.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/02-thiet-bi-tuyen-noi/z2578428660017-36f5716c797e3d4cabdd31ebdf26f1b1.jpg

Bể tuyển nổi công suất 15m3/h

Bể Tuyển Nổi là một thiết bị dùng để tách và loại bỏ các chất rắn hòa tan (TDS) từ chất lỏng dựa trên những thay đổi trong độ tan của khí áp khác nhau.

Giá: 350.000.000 vnđ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat