uploads/11 tu van moi truong/gia-han-giay-phep-xa-thai.png
uploads/11 tu van moi truong/gia-han-giay-phep-xa-thai.png

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cấp bởi các cơ quan chức năng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải nguy hại  

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat