uploads/04 xu ly nuoc RO - DI/ro/ro-thuc-pham-1.PNG
uploads/04 xu ly nuoc RO - DI/ro/ro-thuc-pham-1.PNG

Hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cho thực phẩm

Hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cho thực phẩm.  Là một giải pháp màng lọc kỹ thuật nhằm loại bỏ nhiều loại phân tử lớn. Tách ly các ion tồn tại dưới dạng muối khoáng hòa tan bằng cách dùng áp lực của máy […]

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat