uploads/07 xu ly khi thai/xu-ly-khi-thai-bang-phuong-phap-hap-thu.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/xly-khi-thai.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/xu-ly-khi-thai-bang-phuong-phap-hap-thu.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/xly-khi-thai.jpg

Quy trình chuẩn xử lý khí thải cộng nghiệp

Ngày nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang rất phát triển, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, dân số ngày càng tăng thì đòi hỏi sản phẩm sản xuất từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng phải tăng để phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Bên cạnh những lợi ích mà con người đạt được thì cũng kèm theo đó là một số hiểm họa phát sinh từ các hoạt động của các công ty, xí nghiệp và đặc biệt là các hoạt động của các khu công nghiệp đã thải ra bầu trời một lượng khí độc ô nhiễm đáng kể như (bụi, SOx, NOx, COx, HCl, H2SO4,...).

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat