uploads/89567e7f1b78d4268d69.jpg
uploads/10-co-khi-moi-truong/89567e7f1b78d4268d69.jpg
uploads/89567e7f1b78d4268d69.jpg
uploads/10-co-khi-moi-truong/89567e7f1b78d4268d69.jpg

Thiết bị lắng

Quá trình lắng là quá trình tách các chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trọng lực lên các hạt lơ lửng có tỉ trọng nặng hơn tỉ trọng nước.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat