uploads/10-co-khi-moi-truong/25.jpg
uploads/10-co-khi-moi-truong/25.jpg

Thiết bị lắng Lamen

Thiết bị lắng là công đoạn hết sức quan trọng trong công nghệ xử lý nước cấp và nước thải, là tiền đề cho các công đoạn xử lý tiếp theo đạt hiệu quả. Tuy nhiên bể lắng truyền thống thường có kích thước lớn.  

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat