uploads/09 xay dung moi truong/nho-quan-nb.jpg
uploads/09 xay dung moi truong/nho-quan-nb.jpg

Trạm xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt

Thi công lắp đặt Trạm xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 300 m3/ngày.đêm

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat