uploads/06 xu ly nuoc thai/he-thong1-xu-ly-nuoc.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/he-thong1-xu-ly-nuoc.jpg

Xử lí nước thải có hàm lượng COD , BOD cao

Các nguồn nước thải chính gây ô nhiễm môi trường gồm: nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Để xử lý các loại nước thải này, đầu tiên chúng phải được phân loại riêng biệt vì mỗi loại nước thải có thành phần và đặc tính khác nhau nên công nghệ xử lý nước thải của từng loại cũng khác nhau.  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất có nồng độ ô nhiễm cao với BOD ,COD . Dự án ứng dụng công nghệ hóa lý, sinh học và hóa lý bậc cao ( fenton) trong việc xử lý nguồn nước thải khó phân hủy này.

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat