uploads/kien-thuc-moi-truong/vi-khuan-colifroms.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/xu-ly-coliform-trong-nuoc-thai-sinh-hoat.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/xu-ly-coliform-trong-nuoc-thai-sinh-hoat-4.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/xu-ly-coliform-trong-nuoc-thai-sinh-hoat-2.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/vi-khuan-colifroms.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/xu-ly-coliform-trong-nuoc-thai-sinh-hoat.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/xu-ly-coliform-trong-nuoc-thai-sinh-hoat-4.jpg
uploads/kien-thuc-moi-truong/xu-ly-coliform-trong-nuoc-thai-sinh-hoat-2.jpg

Xử lý coliform trong nước thải sinh hoạt

Mặc dù cách xử lý coliform trong nước thải thường rất đơn giản, việc phức tạp duy nhất là duy trì công nhân đều đặn bổ sung hóa chất khử trùng vào hộp khử trùng hoặc bồn pha hóa chất, tuy nhiên công việc này thường không được quan tâm một cách đúng mức, cùng với đó là chỉ tiêu Coliform trong nước thải có khả năng vượt rất nhiều lần so với Quy chuẩn hiện hành nếu không được xử lý đúng cách

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat