uploads/medium-jvy1359618689.jpg
uploads/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-sua.jpg
uploads/day-chuyen-che-bien-sua.png
uploads/medium-jvy1359618689.jpg
uploads/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-sua.jpg
uploads/day-chuyen-che-bien-sua.png

Xử lý nước thải chế biến sữa

Nguồn nước thải chủ yếu của các nhà máy chế biến sữa đến từ quá trình rửa các thiết bị sản xuất sữa, rủa sàn do rò rỉ, rơi vải các sản phẩm sữa, sữa bi hư hỏng, kém chất lượng trong quá trình vận chuyển. Do đó, nước thải sản xuất sữa thường có hàm lượng BOD và SS cao.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat