uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-do-thi/e7dde6883bced2908bdf.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-do-thi/e7dde6883bced2908bdf.jpg

Xử lý nước thải đô thị

Xử lý nước thải đô thị đang được xem là một trong những thách thức lớn đối với nhiều đô thị tại Việt Nam; đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội, TPHCM… do thiếu sự đồng bộ về hạ tầng và yếu kém về công nghệ cũng như nguồn vốn đầu tư...

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat