uploads/06 xu ly nuoc thai/san-xuat-banh-keo/keo.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/san-xuat-banh-keo/keo.jpg

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất bánh kẹo

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất bánh kẹo Nước thải sản xuất bánh kẹo là một trong những loại nước thải rất đặc trưng, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và vi sinh vật gây bệnh. Nó nhất thiết phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Lựa chọn một quy trình xử lý nước thải cơ sở sản xuất bánh kẹo phụ thuộc rất nhiều vào thành phần tính chất nước thải. ACE sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về công nghệ xử lý nước thải sản xuất bánh kẹo.

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat