uploads/312.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-che-bien-thuc-pham/312.jpg
uploads/312.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-che-bien-thuc-pham/312.jpg

Xử lý nước thải sản xuất thực phẩm

Nguồn gốc phát sinh nước thải sản xuất thực phẩm? Nước thải sản xuất  thực phẩm phát sinh chủ yếu từ Nước thải phát sinh hoạt động vệ sinh của công nhân viên, từ khu nấu ăn… Nước thải sản xuất từ quá trình sơ chế, rửa nguyên liệu, vệ sinh máy móc, thiết bị chế biến, vệ sinh nhà xưởng…

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat