uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-xi-ma/a2.png
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-xi-ma/a1.png
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-xi-ma/a2.png
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-xi-ma/a1.png

Xử lý nước thải xi mạ

Bên cạnh sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa đất nước thì các vấn đề liên quan đến môi trường cũng dần được con người quan tâm nhiều hơn. Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp xuất hiện ngày  càng nhiều, bên cạnh việc mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế đất nước thì lượng chất thải công nghiệp cũng đang ngày một gia tăng về khối lượng, đa dạng về chủng loại đang gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn, đòi hỏi con người phải có nhận thức đúng dắn và đầu tư thích đáng cho vấn đề xử lý. Đặc biết là vấn đề ô nhiễm nguồn nước do những tác động từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người gây nên. Trong đó, ngành công nghiệp gia công kim loại, lượng nước thải xi mạ từ gia công kim loại có khả năng phá hoại môi trường nghiêm trọng và cần phải được thiết kế hệ thống xử lý nước thải xi mạ đúng cách để giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nguồn nước cũng như bảo vệ sức khỏe của con người. (Xử lý nước thải xi mạ)

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat