Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

   Loại nước: Nước thải phòng khám.

  Công suất xử lý: 01 – 02 m3/ngày

 • Hàng có sẵn
 • Chuyển hàng ngay
 • Giao hàng miễn phí < 15km

Máy xử lý nước thải phòng khám

Giới thiệu

TÍNH CHẤT NGUỒN NƯỚC:  

 • Loại nước: Nước thải phòng khám.
 • Công suất xử lý: 01 – 02 m3/ngày 

YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ:   

 • Tính thích hợp về kinh tế kỹ thuật của phương pháp xử lý. Diện tích mặt bằng hẹp.
 • Yêu cầu về chất lượng dòng thải. Nước sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải Cột B QCVN 28:2010/BTNMT.   

“Cột B quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt – Nguồn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ”

 Hệ thống hoạt động ổn định.

Chi phí đầu tư và vận hành thấp.

Mỹ quan, không gây ảnh hưởng đến môi trường.   

MÔ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ 

 Xử lý nước thái bằng phương pháp sinh học: thiếu khí, hiếu khí; kết hợp vật liệu lọc.

Thiết kế gọn gàng, mỹ quan.

Tích hợp trên 1 module nguyên khối.  

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG      

Nước thải phát sinh của quá trình khám chữa bệnh được dẫn trực tiếp vào thiết bị xử lý nước thải phòng khám.Nhờ bơm, nước thải được bơm sang ngăn tiếp theo để sục khí sau đó chảy tràn sang ngăn thứ 3 và được bơm qua màng lọc Nano. Màng lọc Nano đóng vai trò như rào cản vật lý, ngăn chặn các hạt và vi sinh vật lớn hơn lỗ của màng lọc và loại bỏ có chọn lọc các chất ô nhiễm.

  Nước thải đầu ra đạt đạt quy chuẩn xả thải Cột B QCVN 28:2010/BTNMT.

Liên hệ