Kết nối

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

    Thiết bị lọc than hoạt tính hấp phụ là thiết bị loại bỏ hầu hết những chất hữu cơ và những chất không tan trong nước thải bằng bằng cách sử dụng phương pháp lọc kết hợp với than hoạt tính hấp thụ.

  • Hàng có sẵn
  • Chuyển hàng ngay
  • Giao hàng miễn phí < 15km

Thiết bị lọc than hoạt tính hấp thụ

Giới thiệu

Đặc trưng:

Tự động rửa ngược.

Hấp thụ hiệu quả chất hữu cơ khó xử lý.

Dùng cho giai đoạn 3 đối với những khu vực có chỉ tiêu xả thải nghiêm ngặt.

Ứng dụng: Dùng cho những khu vực cho yêu cầu nghiêm ngặt về COD

Liên hệ